Hoe kunnen we je helpen?

 • NOWJOBS laat je 24 op 7 jobs posten, waar je ook bent. In een mum van tijd vind je een tijdelijke medewerker en word je voorzien van een digitaal contract. Just like that!

 • Goed nieuws, als werkgever kan je ook gebruik maken van het webportaal van NOWJOBS. Hoe je dat doet? Klik hier rechts bovenaan op “login” en meld je aan met jouw mailadres en wachtwoord.

Alle vragen bekijken
 • Wanneer de bijverdiener het contractvoorstel heeft geaccepteerd dien je als werkgever niets meer in orde te brengen. Wij zorgen voor de dimona aangifte, de opmaak van het contract, de verzekering, de uitbetaling etc.

 • Je kan de uren van een contract wijzigen in de app. Bij het tabblad "planning" heb je de mogelijkheid om de oorspronkelijke uren en datum van het contract te wijzigen. Eenmaal je die hebt gewijzigd, krijgt de bijverdiener een nieuw contractvoorstel in de app waar hij/zij dan akkoord mee kan gaan.

 • Nadat je iemand een contractvoorstel hebt gestuurd, krijgt die persoon de kans om hierop in te gaan. Indien het contractvoorstel wordt geaccepteerd, krijg je hiervan een melding en is jouw vacature dus ingevuld. Hierdoor is ook meteen het contract in orde!

 • Wanneer je om één of andere reden een contract wil annuleren, kan je dit aanvragen via de planning in de app. Door te klikken op de naam van de bijverdiener en nadien op ‘edit’, krijg je de mogelijkheid om het te annuleren. Bij annulatie dien je als werkgever een reden op te geven en dient de bijverdiener hier ook akkoord mee te gaan.

 • Via NOWJOBS worden de bijverdieners dagelijks uitbetaald. Daarom is het belangrijk om als werkgever altijd de uren te bevestigen wanneer de shift is afgelopen. In de app heb je de tijd om tot 13u 's middags op de volgende werkdag de uren te bevestigen. Je kan dit doen via de to do-knop op het home scherm van je app of door naar ‘planning’ te gaan waar je op de knop ‘geef feedback’ kan klikken.

Alle vragen bekijken
 • Het NOWJOBS team blijft 24/7 beschikbaar. 
  Je kan ons nog steeds telefonisch, via e-mail of via onze Facebookpagina bereiken. 

   

  We begrijpen dat je misschien met vragen zit. Aarzel dus zeker niet en neem contact op met ons. 

 • Volgens de laatste maatregelen die door de regering zijn genomen, moeten de volgende zaken sluiten. 

   

  Horeca: 

  • Cafés 
  • Restaurants (afhaling en bezorging zijn toegestaan) 
  • Campings 
  • B&B’s 
  •  

  Winkels/handelszaken: 

  • Gemengde winkels die voedsel als secundair aanbieden 

  • Shoppingcentra 
    

  Diensten: 

  • Schoonheidsspecialisten 

  • Pedicure 

  • Wellness en sauna 

  • Vastgoedmakelaars 

  • Fotografen 

  • Rijlessen worden geschorst 

  • Dierenasielen mogen enkel de dieren verzorgen 

  • Autokeuringscentra 

  • Niet-essentiële diensten aan huis 

 • Door de maatregelen die genomen zijn voor het coronavirus, heeft de federale regering besloten om werkloosheid door overmacht en economische werkloosheid open te stellen voor verschillende situaties. 

  Wanneer je zaak volledig moet sluiten, kan je beroep doen op het stelsel tijdelijke werkloosheid door overmacht. Aangezien je zaak verplicht moet sluiten, moet je bij de aanvraag geen dossier indienen om de overmacht te staven. “Coronavirus” vermelden als overmacht volstaat. 

  Ondernemingen die evenementen, culturele activiteiten,… moeten cancelen en daardoor geen personeel kan tewerkstellen, kunnen gebruik maken van dit stelsel. Ook ondernemingen die door toeleveringsproblemen niet meer kunnen produceren kunnen een aangifte indienen. Dit geldt ook voor ondernemingen die verplicht in het weekend de deuren moeten sluiten. Uiteraard voor de opgelegde sluitingsdagen. 

   

  Ondertussen werd er vanuit de RVA een nieuwe FAQ gelanceerd waarin werd opgenomen dat alle tijdelijke werkloosheid ( zowel deeltijds als voltijds) zal worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit is goedgekeurd tot en met 05/04/2020 maar zal mogelijks worden verlengd.  

 • Deze premie is er alleen voor ondernemingen die een fysieke locatie hebben en die verplicht de deuren moeten sluiten. Deze geldt enkel in het Vlaams Gewest en wordt toegekend per onderneming.  

 • Ondernemingen die volledig moeten sluiten krijgen eenmalig 4000 euro voor de komende 21 dagen. Nadien krijgen ze 160 euro per extra dag. 

  Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten krijgen eenmalig 2000 euro voor de komende 21 dagen. Nadien krijgen zij 160 euro per extra dag. 

 • Deze premie kan aangevraagd worden met terugwerkende kracht. Later meer hierover. 

 • Als je werknemer thuis moet blijven wegens ziekte of hij/ zij belandt in het ziekenhuis dan gelden de regels van ziekte. Je betaalt de werknemer 1 maand een gewaarborgd loon. Als de werknemer langer dan 1 maand buiten dienst is, dan krijgt hij/zij een ziekte-uitkering na de eerste maand. Indien uw bedrijf de tijdelijke werkloosheid heeft aangevraagd, vallen zieke werknemers echter direct op een een arbeidsongeschiktheidsuitkering (betaald door de mutualiteit). 

  Indien je al ziek was voor de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, krijg je gewaarborgd loon tot de dag van de aanvang van de overmachtssituatie. 

  Vanaf de eerste dag van tijdelijke werkloosheid maak je aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (betaald door de mutualiteit). 

 • Je mag als werkgever de toegang tot de werkvloer niet weigeren op basis van vermoedens. Als je vermoedens hebt dat een bediende besmet is, dan kan je tot een akkoord komen om die bediende tijdelijk te laten werken op een andere plaats. Dit kan bijvoorbeeld van thuis uit zijn. Als de werkplaats duidelijk vermeld staat in de arbeidsovereenkomst dan heb je het uitdrukkelijke akkoord van de werknemer nodig. 

 • Ja, studenten mogen tewerkgesteld worden.  

  De volgende voorwaarden dienen gerespecteerd te worden: 

  • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten. 

  • De student werkt maximaal 475 uren per kalenderjaar. 

  • De student mag enkel werken als hij niet verplicht op school aanwezig moet zijn. 

  Zowel minderjarige studenten als meerjarige studenten mogen tijdens deze periode werken. Toch is er een onderscheid tussen de twee groepen: 

  • Als de student ouder is dan 18 jaar dan behoudt de student het statuut van student.  

  • Als de student jonger is dan 18 jaar dan mag de toegelaten arbeidsduur niet meer zijn dan de effectieve lesweek van de student ( bijvoorbeeld in het weekend of de woensdagnamiddag) 

 • De buitenlandse studenten mogen niet meer dan 20 uur per week werken. 

 • Op 22 maart verscheen er een nieuwe FAQ van de RVA. Dit advies gaf mee dat uitzendmedewerkers ook in aanmerking kunnen komen voor tijdelijke werkloosheid onder verschillende voorwaarden. Indien u voor uw vaste medewerkers tijdelijke werkloosheid hebt aangevraagd van overmacht kunnen wij dat ook voor uw uitzendkrachten. Opgelet dit kan enkel voor uitzendkrachten waarvan werd aangegeven dat hun opdracht zou verder gezet worden zonder coronacrisis. 

 • NOWJOBS kan ook overmacht inroepen voor uitzendmedewerkers sinds 23/3 op voorwaarde dat

  • De vaste medewerkers van de gebruiker ook op overmacht staan
  • De uitzendmedewerker reeds enige anciënniteit heeft bij de gebruiker voor 13/3
  • De uitzendmedewerker dient minstens 5 opeenvolgende dagen per week te werken + dient na de tijdelijke werkloosheid zijn werkzaamheden te hervatten.

 • Afhankelijk van de situatie

  Concreet

  • Studenten en flexi’s die reeds tewerkgesteld waren voor 16/10 mogen blijven werken
  • Er mogen geen nieuwe studenten/flexi’s aangeworven worden om dezelfde taak uit te voeren als de vaste medewerker die tijdelijk werkloos wordt gesteld
  • De nieuwe uitzendkracht kan wel werken ter vervanging van een vaste medewerker die tijdelijk werkloos wordt op basis van een reden die volledig eigen is aan de werknemer, met andere woorden wanneer de overmacht door de werknemer wordt ingeroepen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer hij zich niet naar het werk kan begeven omwille van medische redenen (hij is zelf besmet, hij woont samen met een besmet persoon, hij is een risicopatiënt, …)
 • Neen, dit mag niet. Als een vaste medewerker voor een bepaalde functie op tijdelijke werkloosheid staat, mag deze functie niet ingevuld worden door een uitzendkracht.

   

  Als er geen gebrek aan werk meer is dan moet de vaste werknemer zijn of haar normale arbeidsregeling hervatten vooraleer een uitzendkracht voor dezelfde functie kan worden aangeworven.

   

  Bijvoorbeeld: Een vaste en voltijdse werknemer wordt 2 dagen per week op tijdelijke werkloosheid gezet. Op een bepaald moment is er meer werk. Deze werknemer moet dus eerst het werk voltijds hervatten vooraleer je beroep kan doen op een uitzendkracht.

 • Er is geen wettelijke bepaling die verhindert dat uitzendkrachten worden tewerkgesteld ter vervanging van vaste werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht staan.

   

  Dit is anders voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens economische of technische redenen worden gezet. Het beroep op uitzendkrachten voor hen is enkel mogelijk als het over een andere functie of afdeling gaat. Ook voor uitzendkrachtbedienden geldt dit verbod.

Alle vragen bekijken
 • Flexi-jobs zijn een fiscaal voordelig statuut binnen de horeca en retail (bakker, slager, detailhandel en kapper). Als werkgever betaal je enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Bovendien staat er geen maximum op het aantal uren dat je een flexi kan inschakelen. 

 • Bij een flexi-job hoort een flexiloon. Een flexiloon moet overeengekomen worden. Het bedraagt minstens € 9,88 inclusief het flexivakantiegeld. Het volledige flexiloon is voor de werknemer vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Als werkgever betaal je enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Bij de loonberekening moet er ook rekening mee gehouden worden dat er nog sectorale toeslagen zijn voor zondagen, feestdagen (€ 2/u met een max van € 12/dag) en nachtwerk (€ 1,22/u eveneens belast aan 25%).

Alle vragen bekijken
 • Via het tabblad ‘favorieten’ kan je rechts bovenaan klikken op ‘uitnodigen’. Daar heb je de keuze om jouw bijverdiener de QR-code te laten scannen of kan je de bijverdiener uitnodigen via sms/whatsapp/facebook of mail door te klikken op ‘nodig team uit’.  

 • Wanneer je een vacature wil plaatsen maar enkel jouw eigen favorieten wenst uit nodigen, kan je dit bij de laatste stap aanduiden. Je hebt de keuze tussen 'nodig alle beschikbare kandidaten' uit of 'kies uit je favorieten'. Wanneer je de vacature uitstuurt naar jouw favorieten zullen zij hier een melding van krijgen en kunnen ze op hun beurt interesse tonen wanneer ze beschikbaar zijn om te komen werken. Zo kan je de app gemakkelijk gebruiken als communicatie tool en snel te weten komen of er iemand uit jouw favorieten een openstaande shift kan opvullen.

 • Wil je een bijverdiener een hoger loon geven? Dat kan perfect via het tabblad 'favorieten'. Zoek in jouw favorieten de bijverdiener van wie je het loon wenst aan te passen, kies vervolgens voor 'voorkeuren' en klik daar op 'uurloon bepalen'. Wanneer je onderaan op bewaren hebt geklikt, zal het aangepaste loon bij nieuw geplande contracten aangepast worden.

Alle vragen bekijken
 • Een vacature posten kost je helemaal niets! Bij iedere geïnteresseerde kandidaat zal de loonkost transparant getoond worden. Je kunt dus helemaal zelf de keuze maken op basis van competenties en kost. Je betaalt pas indien er effectief iemand gewerkt heeft. De kostprijs van een kandidaat is afhankelijk van het statuut (student/flex/standaard) en de leeftijd en/of ervaring van de kandidaat.

 • De betaling gebeurt via domiciliëring.

 • Of course!

 • In de app kan je transparant de prijs raadplegen per kandidaat. Daar staat ook altijd weergegeven hoeveel je betaalt aan loon, verplaatsingsvergoeding, dimona etc. Door afronding in de app kan de som op de factuur licht afwijken van het getoonde totaal. Indien de kandidaat meer uren presteert dan voorzien, zal de prijs logischerwijze iets hoger liggen.

 • De factuur wordt altijd op donderdag, de week na de prestaties opgemaakt en verstuurd. 

 • Wanneer er op een feestdag wordt gewerkt is het wettelijk verplicht om de bijverdieners dubbel uit te betalen.

 • Bij vragen omtrent de facturen kan je contact opnemen via mail of via telefoon.

Alle vragen bekijken

Vind je jouw vraag hier niet terug?

Wij staan 24/7 voor u klaar!

Contacteer ons